„Vše, co vysíláme, se nám vrací…,“ říká jubilant Ing. Zdeněk Maštálka

Pak pracoval nějaký čas jako hlavní mechanik pekárny
v Domažlicích a poté jako investiční technik na
podnikovém ředitelství v Plzni. Krátce po sametové
revoluci patří k začátkům jeho soukromého
podnikání výstava pekáren. V roce 1991 se spojil
se svým kamarádem Janem Koutem a začali v pekařských
investicích spolu a doslova od píky. Dařilo
se, a tak v roce 1993 založili společnost s ručením
omezeným PEKASS. Společnost si nejen
v průběhu své existence vydobyla místo na dodavatelském
nebi pekařů, ale je jednou z nejprestižnějších
společností budujících pekařské provozy
a jejich technologie. A v letošním roce fi rma PEKASS
s. r. o. slaví 25 let své existence.

Ing. Zdeněk Maštálka, jednatel společnosti
PEKASS s. r. o. se sídlem v Plzni, oslaví v září
tohoto roku významné životní jubileum – 60 let.
Narodil se v krásném českém městě Domažlice
a svoje dětství prožil v pohraničním Klenčí pod
Čerchovem na Chodsku. Ve školním věku se zapojil
do skautského hnutí, kdy byl v roce 1968,
po vzoru prvorepublikových skautů, založen Junák.
Zde získal první zkušenosti s organizací života
a vřelý vztah k přírodě. Po základní škole se
stal studentem pardubické průmyslovky, co líhně
našich pekařů a mlynářů. Již tehdy se velmi zajímal
o stroje a techniku, což bylo motivem pro další
studia. V roce 1982 promoval na ČVUT, fakultě
strojní a katedře chemických a potravinářských
strojů. Dnes hodnotí svůj inženýrský diplom tak,
že první roky studia měl problémy s teorií, ale
praktické přednášky ve vyšších ročnících už byly
jeho zájmem. Po ukončení studií absolvoval roční
vojenskou službu v Seredi na Slovensku u ženijního
praporu a i zde se setkával s technikou.
A i toto období života považuje za velký přínos
odborný i lidský. V roce 1983 nastoupil na svoje
první odborné místo, do Západočeských pekáren
a cukráren v závodě Domažlice, a to nejprve
na funkci technologa, pak vedoucího cukrárny
a posléze výrobně-technického náměstka.

Odborný a životní postoj
Rád říká, že při budování fi rmy je nejdůležitější
vybrat spolupracovníky, kteří sdílejí podobné
hodnoty, cíle a radosti. A na to měl opravdu štěstí.
Většina mechaniků, kteří postupně fi rmu rozšiřovali,
pracují pro fi rmu dodnes. Dále považuje za
velice cenné, že se při podnikání setkal s mnoha
výbornými lidmi z oboru, kteří jej svými názory
a zkušenostmi velice obohatili. Jednání s dodavateli
mu umožnilo poznat část Evropy, s pekaři se
dostal do Izraele, USA, Číny atd. Za to vše vděčí
všem nejbližším, kolegovi Janu Koutovi, spolupracovníkům
a celé firmě.

 

Záliby
Jeho koníčky jsou velmi zajímavé. Cestování,
např. Izrael, Patagonie, Galapágy, Barma. Miluje
země s budhistickou vírou a jejich optimismus,
jeho vekou vášní je potápění – Palau, Kuba, Maledivy.
Další zálibou je motorismus a autoveteráni,
vlastní Škodu Felicii z šedesátých let, miluje fotbal
a hlavně počínání plzeňské Viktorky v Lize mistrů,
včetně návštěv jejich zápasů u nás i v zahraničí. Je
zastáncem obecné slušnosti, intenzivního rozhodování
a podnikání pro radost.