Školení je šance pro společnosti PEKASS a PRIMA

Společnost PEKASS s.r.o. s partnerem PRIMA PEČIVO s.r.o. realizují od prosince roku 2010 projekt s názvem „KOMPLEXNÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEKASS A PRIMA“, který je zaregistrován pod číslem CZ.1.04/1.1.02/35.01343, výzvy č. 35 Školení je šance a který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a zvýšení úrovně jejich odborných a všeobecných znalostí formou absolvování vzdělávacího programu v uceleném bloku výukových modulů. Zvýšení kvalifikace zaměstnanců se promítne do celkové stability a produktivity obou společností. Rozšířením znalostí bude pozitivně ovlivněna motivace zaměstnanců a zvýší se jejich sounáležitost ke společnosti. Specifickým cílem projektu je rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů v obou společnostech. Tyto cíle plně pokrývají potřeby cílových skupin a jejich naplněním dojde k odbourání významné části bariéry, která zapříčiňuje obtížné uplatnění zaměstnanců na trhu práce. Účastníky projektu budou zaměstnanci obou společností (muži i ženy) se zvláštní pozorností na zaměstnance do 25 let a nad 50 let věku.

Projekt bude realizován v sídle společnosti PEKASS, ke školení budou využity výukové prostory ŠKOLICÍHO STŘEDISKA PEKASS, jehož výstavba byla spolufinancována z fondů EU, konkrétně Operačního programu podnikání a inovace. Školicí středisko je vybavené jedinečným pekárenským trenažérem, zajišťujícím výuku na nejmodernějším strojním vybavení používaném v pekárenském průmyslu v ČR i v Evropě. Vlastní výukové moduly jsou rozložené na celou dobu trvání projektu v letech 2010 – 2012. Vzdělávací program byl vytvořen i s ohledem na jeho udržitelnosti po ukončení podpory z OP LZZ.

Projekt „KOMPLEXNÍ ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PEKASS A PRIMA“ vznikl na základě analýzy potřeb zúčastněných společností v oblasti zvýšení kvalifikace a obecných znalostí jejich zaměstnanců. Rozvoj lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů ke vzdělávání a s využitím komplexních způsobů výuky povede nejen ke zvýšením kvalifikace zaměstnanců, ale současně dojde k upevnění pozic obou společností na trhu.

Jan Kout, jednatel PEKASS s.r.o.