HB18 – vyšší model

HB18 – vyšší model

HB18 – vyšší model

Popis

Řízení receptur pro malé instalace. Rozhraní pro jednotku směšovače vody HB11, připojení tenzometrů pro vážení sil. Možnost integrace ruční váhy typ ZW33 nebo ZW66 do systému.