Servis + realizace dodávky strojů a příslušenství

Nonstop kontakt 24/7
mimo pracovní dobu
15:30 – 07:00

602 111 128

pavel-kuty

Pavel Kutý
vedoucí servisu

602 446 334

Servis – hlavní kontakt
pracovní doba
7:00 – 15:30

servis@pekass.cz
377 454 941

Jak postupovat při poruše?

1. Nejdříve zavolat údržbáře provozu a s ním poruchu řešit. Ten i při neznalosti obsluhy diagnostikuje svými zkušenostmi poruchu. Často stačí i jen znovu vyčistit, odblokovat, nastartovat nebo prověřit rozvody elektroinstalace!

2. Pokud není závada odstraněna, místní údržbář volá vedoucího servisu Pekass,  (nebo nonstop servis nebo přímo regionálně příslušného servisního technika Pekass). Po telefonu se specifikuje závada a její závažnost. Velmi často po poradě jednoduše závadu odstraní přímo údržbář nebo elektrikář rychleji a levněji bez výpadku výroby. Například vymění součástky v elektroinstalaci nebo odblokuje. Náklady v záruční době je možno přefakturovat dodavateli zařízení.

3. Po telefonické dohodě údržbáře pekárny a vedoucího servisu Pekass při volání po 17. hodině na nonstop servis vyjede pracovník Pekassu k odstranění poruchy.

Kontaktovaný technik Pekass zajistí prostřednictvím jiného mechanika Pekass (nebo smluvním servisem) popřípadě osobně potřebnou opravu a náhradní díl nonstop, v noci i o víkendu.

4. Příjezd mechanika a vlastní oprava si vyžádá vždy určitý čas! Závadu je možné odstranit provizorně, přičemž musí být dodrženy předpisy o bezpečnosti práce. Navíc výjezd (oprava) musí být zaregistrována v systému HelpDesk! Odstraňování poruchy se předpokládá do 24 hodin. Je možné a vhodné použít po dohodě práce i jiných firem pro zrychlení opravy (např. údržbu průmyslové pekárny z místa).

5.  Doporučené pořadí (telefonátů):

  1. Vlastní údržbář z místa!
  2. Vedoucí servisu Pekass (Pavel Kutý – 602 446 334, 377 454 941, – pracovní dny 7:00 – 15:30).
  3. Po 15:30 pohotovostní nonstop servis – 602 111 128 nebo přímo regionální servisní technik nebo specialista.


Doporučujeme dbát na provádění preventivních opatření

  1. Používat návod k obsluze.
  2. Opakovaně poučit obsluhu o používání, čištění a údržbě zařízení.
  3. Důsledně a pravidelně čistit, udržovat zařízení a také kontrolovat čištění a udržování!

 

Ke stažení: Postup při poruše v PDF k tisku

KONTAKTY – SERVIS, DODÁVKA STROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vedoucí servisu a montáží

Pavel Kutý
602 446 334
377 454 941
377 322 388
servis@pekass.cz
p.kuty@pekass.cz

Logistika

Jiří Šindelář
702 209 581
377 454 942
logistik@pekass.cz

Servis elektro – Plzeň

Jiří Šindelář
602 443 618
377 454 945
Milan Turek
602 101 962
377 454 945
Milan Kalabza
602 161 898
377 454 943
Jan Turek
702 038 037
377 454 947
Stanislav Schejbal
602 743 666
377 454 943

Servisní mechanik – Plzeň

Michal Kavan
607 279 334
377 454 947

Dodávky strojů, dílů a příslušenství

Ing. Zdeněk Maštálka
602 436 617
z.mastalka@pekass.cz
Petr Nekola
724 196 644 
377 454 932
p.nekola@pekass.cz
Pavla Procházková
724 006 628
377 454 931
p.prochazkova@pekass.cz

Technologická podpora

Zdeněk Böhm
602 442 529
zd.bohm@seznam.cz

Servis hořáků,
plynových zařízení

Jiří Beneda
602 261 016
Roman Soukup
728 453 660

Servis chlazení

Miloš Pokorný
602 478 272
377 826 568
milospokorny@chspokorny.cz
Tomáš Špaček
602 758 627

Servisní mechanici – Pňovany u Plzně

Roman Smitka
607 814 949
377 914 021
Zdeněk Zdvihal
606 543 905
Jaroslav Kafka
606 284 139
Zdeněk Plášil
777 504 390
Robert Magdo
777 829 755
Petr Smitka
774 929 607

Smluvní servis
regiony

Zdeněk Černý
Nový Bor
736 644 663
Zdeněk Matouš
Svitavy
602 485 827
Karel Dobyšar
Brno
777 251 332
Zdeněk Vašek
Přerov
724 581 356
František Stančák
Frýdek – Místek (Čadca)
605 540 970
+421 903 550 830
Miroslav  Stančák
+421 902 756 631

Servisní vozidla

Servisní technici z regionů

Vozový park