25. výročí firmy PEKASS s.r.o.

Sametová revoluce v listopadu 89 změnila nejen politické
poměry v naší zemi, ale změnila i osudy mnoha lidí. To je
i případ založení fi rmy PEKASS s. r. o. Dva kolegové z investičního
oddělení Západočeských pekáren a cukráren Plzeň –
Jan Kout a Ing. Zdeněk Maštálka na začátku roku 1990 zjistili,
že jednotlivé závody státního podniku již podnikové ředitelství
nepotřebují a chtějí se řídit samostatně. Oba však byli přesvědčeni,
že stávající pekárny budou dále investovat a také, že
je dobrá doba pro vznik nových malých pekáren, které bude
potřeba stavebně připravit, vybavit strojním zařízením, zprovoznit
a zajišťovat servis. Problémem se ukázal nedostatek kapitálu.
Tak se zakladatelé fi rmy pustili do manuálních prací,
natírání topení, vyklízení staveniště pekárny apod., jako drobní
živnostníci. Přitom se již rozhlíželi po řemeslných pekárnách
v Bavorsku a jejich strojním vybavení. Pro dovoz strojů
ze zahraničí bylo nutno mít registraci IČO, kterou obdržel dne
1. 7. 1991 na živnost Ing. Zdeněk Maštálka – PEKASS.
V roce 1991 navázali spolupráci s firmou BÄKO
(Německé pekařské družstvo) Straubing, která vykupovala
použité stroje od německých řemeslných pekařů. Tyto stroje
začali dovážet a v dílnách u Stříbra je za pomoci dvou mechaniků
repasovali a instalovali na pekárnách v ČR. Na dopravu
strojů používali dodávku značky Žuk. Ing. Zdeněk Maštálka
dodnes vzpomíná, jak s tímto autem, které mělo tři rychlosti,
jezdili po bavorských dálnicích rychlostí max. 70 km/hod.
a jak na ně řidiči kamionů obdivně shora shlíželi. Také průjezd
celnicemi byl pokaždé zážitek, protože celní předpisy se
rychle měnily.
V červnu 1991 společně s fi rmou BÄKO vystavovali na
výstavě EX Plzeň. Tam se potvrdilo, že o výstavbu řemeslných
pekáren je opravdu velký zájem a zahraniční dodavatelé podepisovali
kontrakty jeden za druhým. Stačilo přesvědčit české
zájemce o pekárnu, že návratnost investice je 4–5 let. Neupozornili
je na to, že vše, co se vyrobí, musí být kvalitní a musí se
prodat. Proto také mnoho rychle a relativně draze zařízených
pekáren poměrně brzy skončilo.
Firma PEKASS vybavila první kompletní pekárnu na
klíč včetně obchodu v roce 1992. Byla zařízena z repasovaných
strojů, poměrně levně a technologicky byla připravena
na tuzemský sortiment – tradiční chleby a pečivo. To byla
výborná reference a prodej repasovaných strojů se rozrůstal.
Pokračoval i zájem o kompletní pekárny. Do obchodního rejstříku byla firma PEKASS s. r. o. zapsána 20. 7. 1993.

V té době už začali dodávat na pekárny
i stroje nové. Spolumajitelé firmy si uvědomovali, že pro
naše druhy těst jsou nejlepší stroje z Německa, Švýcarska
a Rakouska. Nakupovat zařízení ve Francii a Itálii se neosvědčilo,
protože tam měli jiné druhy těst i jiné technologie.
Zároveň bylo jasné, že strojní zařízení pekárny musí být především
spolehlivé, robustní a s jednoduchým ovládáním.
Na výstavě SALIMA Brno se společníci fi rmy PEKASS
s. r. o. seznámili s firmou Diosna, výrobcem tradičníchzačali dovážet a v dílnách u Stříbra je za pomoci dvou mechaniků
repasovali a instalovali na pekárnách v ČR. Na dopravu
strojů používali dodávku značky Žuk. Ing. Zdeněk Maštálka
dodnes vzpomíná, jak s tímto autem, které mělo tři rychlosti,
jezdili po bavorských dálnicích rychlostí max. 70 km/hod.
a jak na ně řidiči kamionů obdivně shora shlíželi. Také průjezd
celnicemi byl pokaždé zážitek, protože celní předpisy se
rychle měnily.
V červnu 1991 společně s fi rmou BÄKO vystavovali na
výstavě EX Plzeň. Tam se potvrdilo, že o výstavbu řemeslných
pekáren je opravdu velký zájem a zahraniční dodavatelé podepisovali
kontrakty jeden za druhým. Stačilo přesvědčit české
zájemce o pekárnu, že návratnost investice je 4–5 let. Neupozornili
je na to, že vše, co se vyrobí, musí být kvalitní a musí se
prodat. Proto také mnoho rychle a relativně draze zařízených
pekáren poměrně brzy skončilo.
Firma PEKASS vybavila první kompletní pekárnu na
klíč včetně obchodu v roce 1992. Byla zařízena z repasovaných
strojů, poměrně levně a technologicky byla připravena
na tuzemský sortiment – tradiční chleby a pečivo. To byla
výborná reference a prodej repasovaných strojů se rozrůstal.
Pokračoval i zájem o kompletní pekárny.
Do obchodního rejstříku byla firma PEKASS s. r. o.
zapsána 20. 7. 1993. V té době už začali dodávat na pekárny
i stroje nové. Spolumajitelé firmy si uvědomovali, že pro
naše druhy těst jsou nejlepší stroje z Německa, Švýcarska
a Rakouska. Nakupovat zařízení ve Francii a Itálii se neosvědčilo,
protože tam měli jiné druhy těst i jiné technologie.
Zároveň bylo jasné, že strojní zařízení pekárny musí být především
spolehlivé, robustní a s jednoduchým ovládáním.
Na výstavě SALIMA Brno se společníci fi rmy PEKASS
s. r. o. seznámili s firmou Diosna, výrobcem tradičních a spolehlivých hnětačů, která právě hledala obchodní zastoupení
v ČR.

původní dílny a sklady

na výstavě Ex Plzeň, 1991

V dalším roce firmu PEKASS s. r. o. oslovil jeden
z nejlepších světových výrobců rozvalovačů a linek jemného
pečiva, fi rma Seewer-Rondo ze Švýcarska. Spolupráce
s těmito předními výrobci přinesla fi rmě mnoho nových zkušeností,
příležitostí, ale i úkolů. Bylo nutno vyškolit prodejce,
mechaniky a elektrikáře, výrazně rozšířit sklad náhradních
dílů a vybudovat obchodní a servisní zastoupení po celé
republice. Proto firma zakoupila v dražbě tzv. malé privatizace
dílny a sklady bývalého státního podniku Zelenina
Plzeň u autobusového nádraží. Tam zřídila kancelář, výrobnu
pedigových ošatek, dílny elektro a hlavně sklady náhradních
dílů a strojů. S rostoucím množstvím dodaných strojů bylo
nutné rozšířit i množství mechaniků, elektrikářů a prodejců,
což představovalo velké nároky na výběr, školení a zaučení
nových spolupracovníků, vše samozřejmě za pochodu. Stále
však nebyla možnost zařizovat pekárny kompletně, od hnětení
těsta po upečení výrobků, protože chyběl kvalitní dodavatel
pecí. Po návštěvě několika pekařských výstav a mnoha
jednáních byla jako nejvhodnější vybrána fi rma MIWE z Arnsteinu
v SRN, největší výrobce pekařských pecí v Evropě.
První nové pece MIWE rotační, RI/FO firma PEKASS
dodala v roce 1996 a některé jsou v současnosti ještě v provozu!
V roce 1997 začala fi rma dodávat pro obchodní řetězec
Royal Ahold NL první kompletní pekárny marketů Euronova,
Hypernova. Velmi náročné podmínky na dodávky a servis si
vyžádaly založení servisních středisek po celé ČR, vyškolení
dalších servisáků a výrazné rozšíření skladů náhradních
dílů. Zároveň již byla fi rma PEKASS schopna dodávat
kompletní části průmyslových pekáren jako zařízení skladů,
komplexních mísíren, tvarovacích linek chleba, běžného
i jemného pečiva. Již nebyl problém doplnit portfolio dodavatelů
tak, aby fi rma měla v každé části výroby pekáren možnost
nabídnout špičkové strojní zařízení, protože zahraniční
dodavatelé sami přicházeli s nabídkami na zastupování. Na
tvarování chleba byla vybrána fi rma Benier z Holandska, na
linky běžného pečiva fi rma Backtech, na výrobu koblih fi rma
Jufeba a na krájení hotových výrobků fi rma JAC z Belgie. Od
té doby může fi rma PEKASS nabídnout v každém segmentu
výroby na pekárnách špičkové strojní vybavení.
Tak velkému rozšíření sortimentu strojů již přestaly
odpovídat stávající prostory a sklady. Celkem nevýhodné
se začalo jevit i umístění kanceláří v právovárečném domě
u náměstí, protože v centru města chyběla parkovací místa
pro zákazníky. Ve skladech strojů již nebylo místo, a tak
se musely pronajmout skladové prostory za Plzní. Čím dál
větším problémem bylo nakládání a skládání strojů na ulici,
protože výrazně přibývalo parkujících aut. Občas bylo nutné
při skládání strojů zastavit provoz v ulici, což ostatní řidiči špatně snášeli.

Několikrát se mechanikům podařilo zastavit při skládání i ozbrojenou kolonu policejních vozidel při převozu peněz do nedaleké pobočky ČNB. Proto bylo v roce 2005 rozhodnuto o zakoupení pozemku na okraji Plzně
u výpadovky na Prahu, kde byla vyprojektovaná nová centrála
PEKASS s. r. o.
V roce 2006 získala fi rma titul Podnikatel Západočeského
kraje, který uděluje Ernst & Young Česká republika.
Výstavba nového sídla fi rmy byla zahájena v 05/2008
a v 07/2009 bylo nové sídlo fi rmy PEKASS s. r. o. dokončeno.
Po přestěhování kancelářských, dílenských a skladových
provozů se téměř okamžitě projevilo mnoho výhod tohoto
centrálního uspořádání. Především parkování v areálu pro
zaměstnance i zákazníky, několik možností nakládání a skládání
strojů, mnohonásobné zvětšení plochy skladů a dílen
a v neposlední řadě i zařízení kompletní zkušební pekárny.
Tato pekárna umožňuje předvádět zájemcům všechny stroje
v provozu, se surovinou od hnětení, tvarování až po upečení.
Tím si mohou vyzkoušet vhodnost strojů pro vlastní výrobky
a zároveň i zaučit obsluhy a údržbu zařízení. Ve skladu náhradních
dílů byla zavedena evidence za pomoci čárových kódů, což
značně zrychlilo práci a zpřehlednilo pohyb dílů. Také dílny
elektro byly vybaveny nejnovější technikou, umožňující testování
řídicích desek a ovládacích panelů dodávaných strojů.
Každoročně jsou pro pekaře ve zkušební pekárně organizovány
technologické semináře s partnerskými dodavateli
surovin, kde jsou představeny nové výrobky, směsi a také
vhodné strojní vybavení. Tradiční je také každoroční
„Setkání pekařů s EX Plzeň“, které bývá v duchu kulturně
společenském a končí obvykle v pozdních nočních hodinách.
Firma PEKASS spolupracuje s písničkářem Samsonem
Lenkem, který pro ni složil již tři pekařské písničky. V oblasti
sportu fi rma podporuje fotbalový klub Viktoria Plzeň, který
hraje každoročně Evropské poháry, v letošním roce snad opět
bude hrát Ligu mistrů.
V roce 2010 založila fi rma PEKASS s. r. o. dceřinou společnost
Pekassio v Minsku, Bělorusko. Tam je velká potřeba
strojů v pekárnách, dodávky jsou však zatím limitovány
nedostatkem deviz.
Od svého založení dodala fi rma PEKASS cca 8000 strojů
a zařízení. Na každý dodaný stroj je poskytován servis,
technická podpora a náhradní díly.
Firma je držitelem certifi kátu jakosti ISO 9001, který je
pravidelně obnovován.
Ve vstupní hale Centrály jsou umístěny historické
pekařské stroje, které připomínají technickou dovednost
a precizní práci našich předků a také těžkou manuální práci
na pekárnách v minulosti.

Ing. Zdeněk Maštálka

vstupní hala centrály